• קהילה
  • תרבות
  • זהות
  • יצירה
Identity
Creation
Community
Culture

calendar
  • gallery Rendezvous 23.10

  • gallery Rendezvous 23.10

  • Richard Everett’s comic drama ENTERTAINING ANGELS

  • Foreigners among us

  • מוזיאון ללא קירות

  • معجوني 2

  • כנס חוכמת ההמונים וחופש הביטוי

2 Hagefen St. POB 9421  ,Haifa 35662 ,Israel
Tel : 04-8525252    Fax : 04-8529166