• קהילה
 • תרבות
 • זהות
 • יצירה
Identity
Creation
Community
Culture

Beit HaGefen – a Jewish-Arab Culture Center - is a nonprofit organization which strives for the creation of common and equal spaces that encompass the variety of identities and cultures in Haifa in particular and in Israel in general. Beit HaGefen Center holds various cultural, educational and tourism activities aimed at a broad age range.

Calendar
 • Wisdom of Crowds

 • gallery Rendezvous 23.10

 • gallery Rendezvous 23.10

 • Richard Everett’s comic drama ENTERTAINING ANGELS

 • Foreigners among us

 • מוזיאון ללא קירות

 • معجوني 2

 • כנס חוכמת ההמונים וחופש הביטוי

Beit HaGefen – a Jewish-Arab Culture Center St. Gefen 2, PO Box 9421, Haifa
Tel:04-8525252, Fax:04-8529166
Library:04-8512444, Theatre: 04-8515133
Beit Gefen Promotional video