Exercise Y2 | 5.9.19-17.2.20

Exercise Y2 | 5/9/2019 - 17/2/2020

|
|
|

קומה תחתונה  | Exercise Y2 | 5/9/2019 - 17/2/2020
התערוכה Exercise Y2 מציגה עבודות וידאו של חמישה אמנים: יארא מחאג'נה, חמודי גנאם, מרח זועבי, יארא שעבאן והיבא סולימאן. בעבודות אלו מעלים האמנים שאלות לגבי שייכות וחקירה עצמית מתוך נגיעה בנבכי הזיכרון הקולקטיבי. הדימוי הנע משמש ככלי מרכזי משותף שבאמצעותו יוצאים האמנים למסע חיפוש ולפעולה בחללים מוכרים וזרים. 
במרבית העבודות, הבית המשפחתי הוא המרחב שממנו יוצאים האמנים לחיפוש אחר תשובות לשאלות הללו, כאשר ביתר העבודות הם משתמשים המרחב הציבורי כנקודת המוצא למסע החיפוש אחר העצמי, על רקע המציאות הדואלית שמקיפה אותם. שמה של התערוכה מדגיש את מקומם הייחודי של האמנים על ציר הזמן, ראשית כבנות ובני דור ה־Y ושנית כדור שני לפלסטינים שנולדו בשטחי 48' לאחר הנכּבה. צירופם של שני אלה יחד מבקש לחדד את מבנה המציאות, כמעין ניסיון להגביל את מעשה החקירה או להעניק לו לגיטימציה במסגרת ניסיונית ספציפית.
השימוש בחזרתיות בעבודות המוצגות מבטא את החיפוש המתמיד במציאות המאופיינת במצב סטטי וקבוע ללא אופק. ממד הזמן משחק גם הוא תפקיד חשוב, ובאמצעותו חושפים האמנים יחסים מורכבים וסתירות בתקופה, בסביבה ובמרחב שבהם פועלים.

נשמח לשמוע ממך
איך מגיעים אלינו