המעבר שבפנים (2013)

היצירות בתערוכה חוקרות זהות, מגדר ומעמד חברתי-כלכלי דרך המרחב האישי והמשפחתי תוך שילוב של חומרים אישיים עם מוטיבים מסיפורי אגדות ומאפיינים של תרבות פופולארית

|
|

אמנים: בודי וג'ורג', ורד נסים

אוצר: ראפת חטאב

פתיחה: 14.3.2013  
נעילה: 2.5.2013

הנחת היסוד של המרד האקזיסטנציאליסטי הינה כי אין לגשת להבנה של האדם מבלי להתייחס לעולם החוויות שלו: ההבנה חייבת להיות אישית, לנבוט מחייו היומיומיים, לצמוח מהמציאות. הפרט נחשף בצורתו החיה והסובייקטיבית, במכלול היבטיו. עיקרון זה כופר ברעיון בחינת היחיד מחוץ לבימה המרכזית של החיים, בניכור של היחיד באשר הוא יחיד ובהתעלמות מעולמו הפנימי. 

אקזיסטנציאליזם הינו הצטברות של אי נחת, אימה, חרדה וחוסר ודאות שקורעים חלקים ניכרים מהמסכה החברתית כדי לחשוף מאחוריה אבסורד, ניכור וריקנות. הגישה האקזיסטנציאליסטית מנתצת כל דבר שהוא מובן מאליו, לא בסיסי וחד משמעי; כל דבר שהוא קר, מנותק ולא שייך לעולם האישי של האדם. בחיפוש אחר האמת של משמעות קיומו, על האדם לכוון עצמו כלפי הוויתו הפנימית, ולמצוא את דרכו חזרה אל השורשים האמיתיים של ההוויה האנושית שלו עצמו. 

האמן ניצב על הקרשים המכורסמים של בימת חיינו, על הפערים ההולכים וגדלים המעצימים את הגזענות, חוסר הסובלנות והקבלה, על הניצול, על הדיכוי המתחפש לפיקוח, ועל כל צורותיה של הענישה. מציאות זו עוברת בידיו מעין עיבוד, הממוטט את ההשקפה לפיה יש מציאות אחת ואמת אחת. ומאחר ואין רק מציאות אחת, האמן חווה את החיים באופן שונה דרך המטענים החברתיים, הפוליטיים והאישיים שלו, חוויות המנותבות לעיסוק תמידי בסוגיות קיומיות: בדידות, הזדקנות, מוות, חוסר משמעות, ריקנות קיומית. 

היצירות בתערוכה חוקרות זהות, מגדר ומעמד חברתי-כלכלי דרך המרחב האישי והמשפחתי תוך שילוב של חומרים אישיים עם מוטיבים מסיפורי אגדות ומאפיינים של תרבות פופולארית. ההנגדה בין שני העולמות המנותקים כביכול זה מזה מנכיחה את האופן בו אותם מאפיינים מתבטאים וממומשים בעולמם הפרטי של האמנים, בתור פרט שאינו מייצג שום כלל. הן נוגעות בקטבים של הפרטי והחברתי ומעלות שאלות על היחס בין התרבות ומוסכמותיה לחיי הפרט ובין האמנות והריחוק שהיא יוצרת לבין המציאות אותה היא מייצגת. 

נשמח לשמוע ממך
איך מגיעים אלינו