דרך חברון דרך ההר (2012)

התערוכה מתרכזת בסמן גיאוגרפי המשמש חליפות כמפגש וכגבול שאינו בהכרח מובחן

|
|
|
|

אמנים משתתפים: עומר אורהן, עומר וטל גולן, עדן לזנס, שרון ליפשיץ, אלבן מוג'ה, יגאל פליקס

אוצרת: יעלה חזות

פתיחה: ספטמבר 2012
סגירת תערוכה: אוקטובר 2012

שדרות הציונות פינת הגפן היא כתובתה של הגלריה לאמנות של בית הגפן, מרכז תרבות ערבי יהודי בחיפה העוסק ביצירת מפגש ודיאלוג רב תרבותי. באופן סמלי, הצומת בו הוא ממוקם מסמן גבול ומפגש, אם משום התרבויות השונות אליהן מרמזים שמות הרחובות ואם בשל מיקומו הפיזי על שדרות הציונות, או “דרך ההר”. שדרות הציונות/דרך ההר היא עורק תחבורה ראשי בחיפה היורד מהשכונות המבוססות של העיר, כרמל צרפתי
ומבואות הכרמל, לעבר שכונת הדר, ואדי ניסנס והעיר התחתית. זהו מסע המשרטט הבדלים סוציואקונומיים
ברורים בין שכונות הומוגניות לשכונות הטרוגניות מבחינה לאומית, אתנית, לשונית ותרבותית. דרך ההר נסללה
במאה ה 19- , כאשר בשנת 1948 הוחלף שמה ל“שדרות האו“ם” כהוקרה על התמיכה בהקמת מדינת ישראל
ובשנת 1975 שונה בשנית ל“שדרות הציונות” כתגובה להצהרת האו“ם 3379 אולם בפי חלק מתושבי המקום
היא עודנה מכונה דרך ההר - “שערא אלג‘בל”. התערוכה מתרכזת בסמן גיאוגרפי המשמש חליפות כמפגש וכגבול שאינו בהכרח מובחן ונסובה סביב המושג צומת כנקודת הצטלבות של דרכים שונות, אשר לעיתים
מסמנת מרכז עבור אזור גיאוגרפי מסוים ולעיתים מחברת בין חלקים שהנוכחות שלהם זה לצד זה עשויה להראות
כבלתי אפשרית. באופן מטאפורי צומת נתפש גם כמקום של התלבטות ודילמה או כסמן לנקודת השתנות וכך
מנכיח נפרדות או חיבור לחילופין. התערוכה בוחנת את אזורי התפר העמומים, בהם מתקיימות הן הפרדה הן נקודת מפגש בין תרבויות, לאומים, זהויות, שפות והבדלים סוציואקונומיים. הגבול אינו בהכרח מוגדר על ידי חציצה ברורה, ולעיתים מממש את קיומו באמצעות דרך, גשר או שאריות של זיכרון היסטורי. התערוכה דרך חברון דרך ההר תיפתח בגלריה ת)א(עשייה בירושלים ב 25- באוקטובר. דרך חברון, המכונה גם היא “דרך ההר”, יושבת על רכסי שדירת ההר המרכזי ונמתחת מדרום לחברון ובאר שבע ומצפון לנצרת. דרך חברון/ דרך
ההר מסמנת ציר, כקו הנמתח בין שתי נקודות דומות או שונות המאפשר מעבר ממקום אחד לאחר, ועשוי לחבר,
או לחילופין להנכיח, פערים ושונות. ההצמדה של חיפה וירושלים אינה פשוטה, ומעלה את המורכבויות וההבדלים לצד קווי הדמיון בין הערים. שני מקרי הבוחן המקומיים-ישראלים מתפקדים כראי המשקף אתרי חיכוך/מפגש בין לאומים ומיעוטים במדינות וערים נוספות המוצגות בתערוכות.

נשמח לשמוע ממך
איך מגיעים אלינו