בית הגפן
אירועים קרובים

חזון, מטרות ויעדים

בית הגפן פועל להטמעת ערכי השותפות, השוויון והשייכות במרחב המשותף

ייעוד
המרכז הערבי יהודי בית הגפן הינו מרכז חיפאי, ארצי ובין לאומי המכיר ומכבד את הזהויות התרבותיות, האתניות והדתיות השונות.
בית הגפן פועל להטמעת ערכי השותפות, השוויון והשייכות במרחב המשותף.

מטרות
פיתוח הקשרים ויחסי הגומלין הבין תרבותיים בין העדות והדתות השונות בישראל.
קידום פעולות תרבות הערבית בישראל והעשרתן .
פיתוח וטיפוח יחסים בין הלאומים בתחום התרבות וייזום פעילויות למען חיים משותפים בשוויון.
הכשרת מנהיגות צעירה יהודית – ערבית ברוח ערכי הדמוקרטיה תוך הקניית כלים להתמודדות עם הסוגיות המורכבות בחברה רב   תרבותית.
להוות גורם מקצועי מרכזי בישראל ובקהילה הבין לאומית בתכנים של רב תרבותיות וחיים משותפים.

תודה על פנייתך לבית הגפן
שליחת הבקשה נשלחה בהצלחה
אחזור אליך