ג'פרא אבו זולוף

Remain

ג'פרא אבו זולוף

גוף העבודות החדש של ג'פרא אבו זולוף מורכב מסדרת תצלומים מעובדים ועבודות וידאו הממשיכות את עיסוקה בהיסטוריוגרפיה מקומית מנקודת מבט אישית. בתצלומים מוצגים חלקי מבנים ומקטעי קירות על רקע לבן. אלו הם פרטים ושברים מתצלומים של בניינים נטושים בשכונת ואדי סאליב שתיעדה האמנית, ובהמשך בחרה להגדיל אותם ולהציגם בניתוק מהקשרם. לצד סדרה זו מוצגות שתי עבודות וידאו: בעבודה אחת מופיעות האמנית ודודתה כשהן מבצעות פעולות של ליקוט ואיסוף. אבו זולוף אוספת אבנים מהשכונה ודודתה מלקטת צמחי מאכל – עכוב וזעתר. בעבודה אחרת מופיעה האמנית כשהיא מבצעת פעולה של ניקוי והברשת האבנים, בפעולה שמדמה עבודת ארכיאולוגים. הבתים הנטושים בשכונת ואדי סאליב הם סמל עירוני לגירוש התושבים הפלסטינים מחיפה באירועי הנכבה של 1948. אבו זולוף בוחרת להתמקד בפרטים השוּלִיִים שבתוך אותם מבנים: שכבות הצבע, הסדקים והעשבים השוטים שצמחו בהם מוצגים כשרידים מפוארים. באבנים שנאספו נעשות פעולות שמייחסות להן חשיבות של פרטים ארכיאולוגיים. גם פעולת הליקוט הפשוטה של דודתה היא אקט בעל משמעות פוליטית, מאחר ששני הצמחים – העכוב והזעתר – הם בעלי חשיבות רבה במטבח הפלסטיני ובזהות הפלסטינית, והמאבק סביב איסור קטיפתם על ידי הממשל הישראלי עדיין נמשך. פעולות התיעוד והליקוט של אבו זולוף בגוף עבודות זה מהוות מנגוני הנכחה סובייקטיביים אל מול המחיקה המתמשכת של ההיסטוריה והתרבות הפלסטינית בחיפה ומחוצה לה.