בית הגפן, מרכז תרבות ערבי יהודי
בית הגפן פועל בתחומי התרבות, אמנות, חינוך ותיירות תוך חיבור לקהילה והרחבה מתמדת של מעגלי שיתוף פעולה עם גופים ומוסדות הפועלים לקידום מטרות דומות בארץ ובעולם.
פעילותנו מבוססת על האמונה כי מפגש והיכרות בין - אישית עם תרבות אחרת - על הסיפורים, הנכסים התרבותיים והרוחניים שלה , חשובים לשבירת המחיצות ובניית אמון בין הקבוצות הלאומיות והדתיות השונות החיות בחיפה ובישראל.
אירועי הבית
פסטיבלים, מופעים, אמנות, סיורים
אודות בית הגפן
מרכז תרבות ערבי יהודי