קהלי יעד

|
|
|
|
|
|

קהלי יעד
אנשי חינוך
סדנאות ופעילויות המתמקדות ברכישת כלים ועקרונות בחינוך למורכבות בחברה מרובת תרבויות.
עובדי המגזר הציבורי
תכנים המותאמים לנותני שירות לאוכלוסיות הטרוגניות, סדנאות המתמקדות בכשירות תרבותית ומספקות כלים לתקשורת מיטיבה.
ימי צוות
ימי גיבוש והעשרה לחברות וארגונים, בדגש על חשיפה חווייתית לתרבויות המרכיבות את חיפה וישראל, היכרות עם עקרונות השיח
המוגן ומפגש בלתי אמצעי עם אורחים הבאים מקבוצות שונות בחברה הישראלית.
קבוצות בחברה הערבית
סדנאות וימי חוויה סביב תכנים שפותחו בהתאמה מיוחדת להקשר התרבותי-חברתי של קבוצות דוברות ערבית.
קבוצות מעורבות – יהודים וערבים
מיקוד ברכישת כלים לשיח מוגן על נושאים בעלי מקדם רגישות גבוה, במרחב שמאפשר התבוננות על זהות האחר בלי לוותר על הזהות העצמית.
בתי ספר יסודיים ועל-יסודיים
ימי פעילות ולמידה חווייתית המתמקדים בשאלות סביב זהות היחיד וזהות הקבוצה. שימוש ביצירות אמנות וביצירה אישית כפתח לעיסוק
בנושאים חברתיים מנקודות מבט בלתי צפויות.
קבוצות מטיילים ותיירים
המרחב השלישי עורך סיורים חווייתיים המזמינים להתוודע לוואדי ניסנאס ולחיפה ״מבפנים״ דרך בתים, אנשים וטעמים המגלים מגוון קולות.

לפרטים נוספים נשמח לעמוד לרשותכם
חמדת יובל  | [email protected]  | 04-8142521