המרכז לדיאלוג ופתרון סכסוכים

מרכז חיפה לדיאלוג ויישוב סכסוכים - בית הגפן
המרכז לדיאלוג ויישוב סכסוכים פועל לחיזוק קהילות בחיפה, ולשיפור התקשורת ושיתופי הפעולה בשכונות בעלות אוכלוסייה הטרוגנית במיוחד.
המרכז מציע לכל תושבי חיפה ולארגונים מקומיים מגוון של שירותים ליישוב סכסוכים בהסכמה וסדנאות לבניית יכולות להתמודדות עם קונפליקטים.
המרכז מופעל במשותף יחד עם 'המחלקה לעבודה קהילתית, התנדבות ותעסוקה' באגף לשירותים חברתיים וקהילה של עיריית חיפה, והינו חלק מרשת ארצית של למעלה מ-40 מרכזי גישור ודיאלוג בקהילה הנתמכת ע"י משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. מרבית המגשרים במרכז הינם מתנדבים בעלי הכשרה בגישור המוכרת על ידי משרד המשפטים.  

מוזמנים לפנות אלי לפרטים נוספים ויצירת קשר
ירון לוין
מנהל מרכז חיפה לדיאלוג ויישוב סכסוכים
טל' 04-855-2045 שלוחה 4
נייד 052-956-1788
פקס 04-851-0677
דוא"ל yaronl@haifa.muni.il