המרכז לדיאלוג ופתרון סכסוכים

התוכנית לקידום דיאלוג בערים מעורבות ובמרחבי חיים משותפים בחיפה
בחודש מרץ 2022 חנך השירות לעבודה קהילתית במשרד הרווחה והביטחון החברתי, תוכנית ממשלתית לקידום דיאלוג בערים מעורבות ובמרחבי חיים משותפים בקרב 16 רשויות מקומיות ומועצות אזוריות מעורבות, ביניהן העיר חיפה.
רשויות אלו נבחרו לקחת חלק בהקמת תשתית שתיתן מענה לסוגיות קונפליקטואליות ביחסי ערבים- יהודים בתחום הרשות. 
מטרת התוכנית היא ליצור תשתית במרחב הרשות המקומית אשר תוכל לסייע בבניית ערוצי דיאלוג וקידום פתרונות בשגרה ובזמני מתיחות. 
התוכנית פועלת במסגרת מרכז חיפה לדיאלוג ויישוב סכסוכים, בהובלת מינהל הרווחה, בית הגפן, והשירות לעבודה קהילתית-משרד הרווחה 
 התוכנית מתמקדת ב: 
בניית ערוצי דיאלוג בין תושבות ותושבים יהודים וערבים בעיר
תיווך בין קהילות, ארגונים ומנהיגות עירונית
בניית יחסי אמון בין הקהילות השונות בעיר
ביסוס תחושת הביטחון האישי בקרב התושבים והתושבות 
קידום מיזמים מקומיים המקדמים את השיח הערבי יהודי 
התוכנית כוללת תהליכי למידה והקשבה לצרכי תושבים ותושבות ומאפשרת העלאת סוגיות ומורכבויות בחייהן של קבוצות אוכלוסייה שונות. בנוסף מהווה התוכנית פלטפורמה לקידום תוכניות בשיתוף הקהילה ורשויות עירוניות שונות. 
התוכנית פועלת בשיתוף עם העובדות הסוציאליות הקהילתיות בשכונות, מנהלי אגפי העירייה  ומחלקותיה, וארגונים הפועלים בעיר, במטרה לחזק את תחושת הביטחון האישי של כלל התושבים והתושבות בחיפה, ואת יכולתם  לחיות בביטחון ובשגשוג. 

נשמח לשמוע מכם.ן להכיר, ללמוד וללוות יוזמות קיימות וחדשות'
גליה אביאני
רכזת התוכנית לקידום דיאלוג בערים מעורבות ובמרחבי חיים משותפים בחיפה
המחלקה למשאבי קהילה והתנדבות, מינהל הרווחה  
[email protected]