ניהאי בולוס

ניהאי בולוס

ניהאי בולוס, ספרנית ואחראית על ספריית הילדים עם ניסיון עשיר.
מרכזת פרויקט "יותר מספרייה". מתאמת ומפעילה ביקורי בתי ספר בספרייה. אחראית החזרות ספרים. מנחה בפרויקט מפגשים של בית הגפן, מדריכה בגנים הבהאים ומסלול האומנות.