אירועים קרובים

השדב

לכתות ד'- ו'

״השדה״ כאשר ״אבן עבאד״ בעל השדה הודיע ל״סאבר״ על החלטתו למכור את השדה שמהווה בית וחיים שלמים בשביל סאבר וחברו לחיים החמור, הוא מקבל את הידיעה בעצב רב, ברגעי הייאוש האלו החמור פותח את פיו ומתחיל לדבר, ומעודד את ״סאבר״  לעשות מעשה, בתעלול גאוני מנסים החברים לשמור על ביתם ( השדה). 
 

תודה על פנייתך לבית הגפן
שליחת הבקשה נשלחה בהצלחה
אחזור אליך