ללכת על קרח דק (2016)

ללכת על קרח דק הוא שיתוף פעולה בין אמניות שונות העוסקות בטאבו חברתיים

|
|
|
|


ערב מיצגים
21.7.2016

אמניות: סחר דאמוני, מיאדה עבוד, שהד זועבי, מדאם טיוש
אוצרת: פדוא נעאמנה
גלריה בית הגפן, מרכז תרבות ערבי יהודי חיפה

ללכת על קרח דק הוא שיתוף פעולה בין אמניות שונות העוסקות  בטאבו חברתיים שעל פ רוב אינם ניתנים לערעור בפורומים ציבוריים  בייחוד בחברות שמרניות. כל אחת מהאמניות המשתתפות  מספרות סיפור שונה דרך עבודותיהן הנוגעות בביוגרפיה אישית, בסצנות חברתיות מוכרות, במיתולוגיות דתיות וברפלקציה לתוך תולדות האמנות  כאשר בו זמנית הן גם מתכתבות האחת עם השנייה .

בחברה שמרנית כמו החברה הפלסטינית, התמודדות עם  , מגדר, גוף, אינטימיות בהקשריו החברתיים לפמיניזם ודת, עדיין נחשבת בגדר " קו אדום עבור נתח גדול מהחברה. כתוצאה מכך, למרות שסצנת האמנות הפלסטינית מתאפיינת  כמחאתית המנסה לפרוץ את גבולותיה, נושאים חברתיים אלה עדיין לא נפוצים בסצנת האמנות המקומית, ואם ישנם אמנים שעוסקים בנושאים כאלה, הם בדרך כלל פעילים מבחינה גיאוגרפית במקומות אחרים המאפשרים להם להביע את עצמם בצורה נוחה יותר. האמנים המציגים בפרויקט הינם בין המעטים הפועלים בזירה המקומית הלוקחים על עצמם את האחריות החברתית לפרוץ את הגבולות באמצעות שימוש באמנות ככלי לביטוי ולמחאה כנגד המציאות החברתית העגומה איתה הם מתמודדים  מדי יום. זאת בדומה לאמנים שפעלו כחלק מתנועת האוונגרד השונות שהתפתחו באירופה ובארה"ב בשנות השישים עד שנות השמונים של המאה הקודמת, כאשר יוצרים שונים ניסו להביא סוגיות דומות לדיון הציבורי באמצעות אמנות.
הפרויקט נולד מתוך רצון להשמיע את קולם של אותם אמנים אשר על פי רוב חסרים אותה, ולהביא את הקריאה שלהם לתוך הדיון הציבורי (מקומי בחיפה), באמצעות מיצגים שונים אשר ממקמים את הגוף הפיזי במרכזם ומערערים עליו ואותו באמצעות שאלות על שייכות מגדרית, אינטימיות ומיניות על הקשריהם להגדרות וגלות חברתיים ודתיים.

 

נשמח לשמוע ממך
איך מגיעים אלינו